Δυνατότητες Απασχόλησης

Προσκαλούμε υποψήφιους ερευνητές να θεωρήσουν την ομάδα μας ως πιθανό χώρο όπου θα μπορύσαν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους στα πλαίσια προσωπικών υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας μας βρίσκονται στους παρακείμενους συνδέσμους.

  • Υπάρχει χρηματοδότηση για τριετείς διδακτορικές σπουδές πάνω στη κατασκευή οργάνου πολωσιμετρίας για αστρονομικές παρατηρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος PASIPHAE. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

    Δυνατότητες χρηματοδότησης προσωπικής έρευνας μέσω των προγραμάτων Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβάνουν τις Marie Curie Individual Fellowships (FPH2020-MSCA-IF-2016) με προθεσμία υποβολής την 14η Σεπτεμβρίου 2016.