Δυνατότητες Απασχόλησης

Προσκαλούμε υποψήφιους ερευνητές να θεωρήσουν την ομάδα μας ως πιθανό χώρο όπου θα μπορύσαν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους στα πλαίσια προσωπικών υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας μας βρίσκονται στους παρακείμενους συνδέσμους.

To Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προκυρήσσει 3 μεταδιδακτορικές θέσεις για το πρόγραμμα PASIPHAE. Περισσότερες πληροφορίες στην προκύρηξη των θέσεων και στην ιστοσελίδα του PASIPHAE.

Δυνατότητες χρηματοδότησης προσωπικής έρευνας μέσω των προγραμάτων Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβάνουν τις Marie Curie Individual Fellowships (FPH2020-MSCA-IF-2016) με προθεσμία υποβολής την 14η Σεπτεμβρίου 2016.