Δραστηριότητες για το Κοινό

Η ομάδα μας οργανώνει συστηματικά μια ευρεία σειρά από δραστηριότητες με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με την Αστρονοφυσική και την Επιστήμη γενικότερα. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • Ανοικτές διαλέξεις
  • Ημέρες κοινού στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα
  • Ειδικά για το 2009 Διευθνές Έτος Αστρονομίας κάποιες από τις διαλέξεις είναι διαθέσιμες σε μορφή video
  • Επιπλέον συμμετέχουμε στο πρόγραμμα COSMOS που έχει ώς στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για μη ειδικούς που ενδιαφέρονται να αναλύσουν αστρονομικά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις δραστηριότητες και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό το σύνδεσμο.