Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
GR-71003 Ηράκλειο, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30-2810-394300 (Γραμματεία)